Gee, Your Timmie Smells Terrific. - I Think, Therefore Timmie.

Tagit dem för givet

Tänk att jag aldrig förr tänkt på att det finns branddörrar i vår skola. Men i förra veckan utbröt det en brand och vi var tvunga att stanna bakom en branddörr medan brandkåren släckte branden. Jag har sett de här ståldörrarna men aldrig reflekterat över det mer än att jag trodde att de var av stål för att förhindra inbrott. Men nu tänkte jag dessto mer på dem. Det var liksom bara den mellan oss och en härjande brand. Som tur är var den dessutom ganska röktät. Tydligen är inte alla det sa brandmännen efteråt. Och det var ju tur för oss eftersom vi inte hade någon utväg.